Fins aviat agents i animadors, 2ª part:El vídeo!

I a mode de colofó final, hem volgut dedicar aquesta sentida peça audiovisual de la cloenda a mode d'homenatge a tots i a totes els que han pogut fer possible no només l'acte del passat dimecres, sinó el desenvolupament de tot un any de bona feina en benefici dels barris i de Sant Feliu.


 Entre tots i totes, Fem Barri!

Comentaris