La deixalleria mòbil més a prop: ampliació de l'horari

Les agents cíviques del Taller d'Ocupació "Entre tots i totes, Fem Barri" han atès les consultes de la ciutadania a peu de carrer al llarg d'aquests 10 anys d'acció al municipi. Per tots és reconeguda la seva bona tasca i valorada la seva orientació a la ciutadania en matèria de residus, entre d'altres temes. Però hom es pot qüestionar, en un moment donat que no les tingui a prop, a on s'han de dipositar determinats elements que s'han espatllat o bé han deixat de ser-nos d'útils com ara sabates i roba vella, olis de cuina, bombetes... Alguns d'ells requereixen un procés especialitzat per ser tractats i que no es converteixin en un risc per al medi ambient.


Les deixalleries, o punts verds, són els espais de recollida d'aquells objectes o materials que no disposen d'un contenidor o punt de recollida concret. Com ja sabeu, la deixalleria de sant Feliu es troba a la carretera Sànson, passat el Quartell dels Mossos d'Esquadra. Però és clar, desplaçar-se fins allà per algunes persones resulta complicat. Per aquesta raó disposem del servei de recollida de la deixalleria mòbil.

La deixalleria mòbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris i/o poblacions amb un calendari preestablert. El tècnic que desplaça la deixalleria mòbil als diferents emplaçaments de la ciutat orienta alhora de dipositar els residus als diferents compartiments per a la recollida de què disposa el vehicle i informa d'on dipositar els que no pot carregar i del sistema de recollida de voluminosos.


Fins ara, les veïnes i veïns dels barris havíeu pogut trobar-la estacionada els dissabtes al matí a la plaça de la Salut de 11h a 11:25h i al carrer Can Calders amb c/Francesc Mestres d'11:40h  a 12:05h. Doncs bé, a partir del 2 de gener l'horari d'aquest sistema de recollida s'incrementa i canvia alguns emplaçaments per facilitar la seva accessibilitat a la ciutadania:

Dissabtes (no festius):
 • d'11:00 h a 11:25 h a la pl. de la Salut,
 • d'11:40 h a 12:05 h a la pl. de les Roses (nova ubicació!),
Dilluns (no festius):
 • d'11:15 a 11:50 a la plaça de la Salut.

Recordeu que la deixalleria mòbil és un dispositiu pensat per a la recollida de determinats residus que no es poden abocar als contenidors ni bateries ordinàries (orgànica-rebuig, paper, envasos o vidre), ni per a la recollida de voluminosos i trastos vells (que es poden deixar dilluns a partir de les 20:00 al carrer prèviament havent trucat a l'Ajuntament al 93 685 80 01, tot indicant-l'ho). Els residus que sí que pot recollir la deixalleria mòbil són:

 • Tèxtil i sabates
 • Material informàtic
 • Petits electrodomèstics
 • Productes de neteja
 • Pintures
 • Bombetes i fluorescents
 • Bateries i piles
 • Radiografies
 • Olis
 • Càpsules de cafè

Entre tots i totes fem una ciutat més sostenible. Entre tots i totes, Fem Barri.

Comentaris