Dos processos de selecció: Auxiliar de la llar i Auxiliar d'informació

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat mitjançant el programa Treball als Barris preveu la formació de 19 persones a l'atur, i posterior contractació de fins a 15 d'elles, que com a requisit indispensable han de residir als barris de Can Calders i la Salut.

FORMACIÓ 'NETEJA INDUSTRIAL I DOMICILIÀRIA' + PLA D'OCUPACIÓ 'PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL'

S'iniciarà un procés de selecció perquè 10 persones accedeixin a un curs de 150 hores per capacitar-les en tasques de Neteja industrial i domiciliària. Un cop finalitzada la formació, 8 d'aquestes persones es contractaran durant 6 mesos mitjançant el Pla d'ocupació 'Promoció de l'autonomia personal', que preveu el desenvolupament de tasques de neteja i cura de la llar per a persones grans o amb situacions de dependència. Per accedir a aquest procés de selecció, el Servei d'Ocupacio de Catalunya (SOC) estipula els següents requisits:

  • Dones, residents al barri de Can Calders o al barri de La Salut
  • Estar inscrita al SOC com a demandant d'ocupació
  • No cobrar prestació d'atur
Les persones interessades en optar a una de les places de formació+ocupació, poden adreçar-se a la següent sessió informativa:

Dia: Divendres 24 de gener
Hora: 10 h
Lloc: Oficina del SOC - Sant Feliu de Llobregat (c/Hospitalet s/n) (Google Maps)

Important: Es recomana passar prèviament per l'Oficina del SOC per comprovar dades i poder participar de manera efectiva en aquesta sessió informativa.


FORMACIÓ 'AUXILIAR DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ' + PLA D'OCUPACIÓ 'AUXILIAR D'INFORMACIÓ'
S'iniciarà un procés de selecció perquè 9 persones accedeixin a un curs de 250 hores per capacitar-les en tasques administratives i de tractament de la informació. Un cop finalitzada la formació, 7 d'aquestes persones es contractaran durant 6 mesos mitjançant el Pla d'ocupació 'Auxiliars d'informació', que preveu el desenvolupament d'enquestes i tasques administratives. Per accedir a aquest procés de selecció, el Servei d'Ocupacio de Catalunya (SOC) estipula els següents requisits:

  • Persones residents al barri de Can Calders o al barri de La Salut
  • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d'ocupació
  • No cobrar la prestació d'atur
Les persones interessades en optar a una de les places de formació+ocupació, poden adreçar-se a la següent sessió informativa:

Dia: Dilluns 27 de gener
Hora: 10 h
LlocOficina del SOC - Sant Feliu de Llobregat (c/Hospitalet s/n) (Google Maps)

Important: Es recomana passar prèviament per l'Oficina del SOC per comprovar dades i poder participar de manera efectiva en aquesta sessió informativa.

Entre tots i totes, Fem Barri!

Comentaris