Nous Pregraus duals de la UAB per a jovesEls Pregraus Duals són una nova oferta formativa professionalitzadora de la UAB, sense precedents a les universitats catalanes. Es tracta d'una titulació pròpia prèvia al grau de tipus professionalitzador.

Està destinat a joves que compleixen els requisits d'accés a la universitat, amb o sense experiència laboral, interessades a professionalitzar-se en camps determinats del seu interès en base a un procés coordinat entre la universitat i l’organització que també les forma.

La durada dels Pregraus Duals s'estableix en cada cas en funció de les necessitats de l’empresa o entitat que els promou, però en els casos estàndard sol ser d’un anyAquest temps es divideix entre el transcorregut a les aules universitàries (aproximadament el 60%) i l'invertit en la formació pràctica a l'organització que acull l'alumne (40%).

Cada Pregrau Dual es desplega en dues fases:
Fase 1
Sessions presencials  a les aules universitàries.
5 dies setmanals: matins de 9 a 14h.
Fase 2
25 hores setmanals a l’organització acollidora: 5 matins de 9 a 14h.
Sessions presencials a les aules universitàries (8h setmanals): 2 tardes de 16 a 20h.


D’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS), els 60 crèdits equivalen a 1.650 hores de dedicació de l’alumnat a hores lectives a l’aula, al centre de treball, hores d'estudi, tutories, seminaris, treballs i projectes necessaris per a la preparació i realització d'avaluacions.

En acabar el curs, a l’alumnat que hagi superat els requisits estipulats se li atorgarà un certificat d’aprofitament en el qual consten les hores del curs i els crèdits ECTS. I també podrà sol·licitar un certificat acadèmic personal. Els crèdits obtinguts en aquests ensenyaments universitaris podran ser objecte de reconeixement acadèmic.


Més informació aquíComentaris